Rengøring af udstyr

Det er meget vigtigt med en god hygiejne i sit udstyr. Derfor kan man købe diverse kemikalier til at gøre brygudstyret rent med.

 

Først rengøres spandende med en børste, som aldrig har været i berøring med sæbe.

Skurebørste

Skurebørste

Jeg bruger 35% brintoverilte til at rengøre mine gærspande. Brintoverilten fortyndes og slynges rundt i spanden til alle flader er rengjort.

Brintoverilte

Brintoverilte

Jeg bruger husholdningssprit til at rengøre mine hænder samt kanterne på gærspandende.

Husholdningssprit

Husholdningssprit